Khái niệm cần liên quan đến công việc của đội

Khái niệm cần liên quan đến công việc của đội, và bạn nên chỉ cho mọi người thấy họ tác động Ví nam đến các con số này ra sao.

Tổ chức lớp học trên cơ sở thường xuyên , có thể một tháng một lần. Để mọi người tham dự nhiều lần nếu họ muốn – mọi người thường phải mất nhiều thời gian mới lĩnh hội được vấn đề. Khuyến khích các cấp dưới trực tiếp tham dự 100%. Tạo ra một môi trường truyền tải đến những người tham dự thông điệp: bạn tin rằng họ là một quan ao nam dep phần quan trọng làm nên thành công của phòng ban và rằng bạn muốn họ tham gia. Cuối cùng, bạn có thể đề nghị các thành viên khác đứng lớp – đây là một cách hay để họ tìm hiểu tài liệu và phong cách giảng dạy của họ có thể khác bạn đủ để họ có thể tiếp cận những người mà bạn không thể.

Tổ chức những cuộc gặp hàng tuần với “các con sửa tủ lạnh tại nhà số”

Hai, ba con số đo lường hiệu quả hoạt động của đơn vị bạn giữa các tuần và giữa các tháng là gì? Hai, ba con số mà bản thân bạn theo dõi để biết liệu mình có đang làm tốt công việc của nhà quản lý là gì? Hàng hóa gửi đi? Doanh thu? Số giờ tính phí? Hiệu quả hoạt động theo ngân sách? Rất có thể những con số chính yếu mà bạn đang theo dõi có liên quan theo cách nào đó đến báo cáo tài chính của công ty, và do đó cuối cùng lại có tác động lên hiệu quả hoạt động tài chính. Vì vậy, hãy bắt đầu chia sẻ những con số này với đội của mình trong các cuộc họp hàng tuần. Giải thích những con số đó bắt đầu từ đâu, tại sao chúng quan trọng, và mọi người trong đội tác động đến chúng ra sao. Hãy theo dõi những đường xu hướng này một thời gian. 

Related Articles