Một lược đồ FutureScapeIM

Category: Nội, Ngoại thất 34 0

Bên đối tác hướng dẫn cũng dứng sát đó, nêu câu hỏi và tự ghi lên bản đồ. Với tư thế du học nhật ấy, có thể theo dõi bức tranh ngay khi đang vẽ và những điều mới xuất hiện tác động ngay vào trực giác của bạn. Bắt đầu tạo diừig bản đồ, trước tiên là các điểm kế cận trực tiếp, sau mở rộng ra toàn cục. Bây giờ bạn đã biết những gì về đối tượng soi quét? Mảng nào bạn nhận thấy ngay là rắc rối đến nát óc? Bên đối tác hướng dẫn của bạn du hoc han quoc có thể giúp bạn lúc này. Song đó không phải là giải quyết được vấn đề. Đó chẳng qua men la tap dicert lap ban do, nhirng neu tap duat tot thi se co khd näng gidi quye't van de. Cha nen uac hcong hay de ra quyet dinh can cif väo ngön ngi? 

Ngồi đối diện với bản đồ dang được bổ sung

Chiếc chìa khoá mở đường cho việc lập bản đồ thật tốt là Du hoc sinh nhat ban bao lanh cho nguoi than đê xuất những câu hỏi xác đáng. Chỗ này, đối tác hướng dẫn có thể giúp đỡ bạn được. Chính vì thế mà điều quan trọng đối với hướng dẫn viên là hiểu biết càng nhiều càng tốt về đối sách hay vấn đề mà bạn đang soi quét. Kỹ năng lắng nghe tốt và kinh nghiệm thực hành làm cho việc tìm hiểu ấy thuận lợi hơn. Quay về bước 6. Bắt đầu từ đó rồi sử dụng các câu hỏi ấy để giúp cho việc tạo dựng bản đồ.

Ai và những gì xuất hiện trong môi trường? Đó là khách hàng, đối thủ cạnh tranh, những triển khai mới, luật lệ, xu hướng, công nghệ mới, tình hình chính trị, biến cố toàn cầu, v.v. Xem xét kỹ các ngành công nghiệp. Bạn nhìn thấy gì ở phía chân trời? Những câu hỏi bạn nêu lên sẽ tùy thuộc vào đối sách hay ngành kinh doanh đang nghiên cứu. Hãy mặc cho tri thức, tính hiếu kỳ và bản năng của bạn định hướng mình. Việc bạn đang gắng thực hiện là tạo dựng bức tranh hiện thực của môi trường từ địa phương, khu vực quốc gia đến quốc tế. Chẳng hạn, câu hỏi đối với ngành công nghiệp gỗ ắt phải khác với câu hỏi đối với công nghiệp thực phẩm hay giải trí.

Hãy mặc cho lời đáp những câu hỏi ấy định hướng bạn chuyển đến câu hỏi khác. Chẳng hạn, khi đã nhận dạng được các nhóm khách hàng, bạn có thể cho những câu hỏi sau đây là quan trọng “Cơ sở khách mua của mình sẽ thay đổi theo hướng nào đây?”. Bạn đã được nghe nói những gì về họ? Hoặc là tình
hình cạnh tranh với bạn sẽ thế nào? Đôi thủ cạnh tranh nhận định sức mạnh của bạn thế nào? Kinh nghiệm thực hành sẽ giúp bạn thoải mái hon và nâng cao thêm kỹ năng lập bản đồ. Và cũng xin nhớ rằng sẽ vẫn còn những mảng trống thầm lặng trong quá trình lập bản đồ khi bạn và những người tham dự nhìn ngắm tấm bản đồ, nó sẽ tác động thêm, vào các mức nhận thức sâu xa hơn của bạn. Nếu đứng tại chỗ để mọi người có dịp nhìn vào bản đồ, và bạn nên hỏi họ “Có cần bổ sung thêm gì nữa không?”, “Còn thiếu những gì nữa?”, “Bạn nghĩ gì, cảm nhận gì về nó?”

Related Articles